เกี่ยวกับเรา
  วัตถุประสงค์การก่อตั้ง

        ดำเนินธุรกิจในการบริการออกแบบติดตั้งระบบวิศวกรรมครบวงจร แก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบทางด้านวิศวกรรม
    ให้ตรงตามความต้องการและข้อกำหนด พร้อมเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลา เพื่อให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดในการลงทุน


    วิสัยทัศน์
        เราจะเป็นผู้ให้บริการงานทางด้านวิศวกรรมในระดับแนวหน้า ภายในปี พ.ศ. 2570 โดยมียอดขาย 1,000 ล้านบาทต่อปี


    ภารกิจ
        มุ่งมั่นให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบวิศวกรรมครบวงจร โดยส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพภายใต้กรอบระยะเวลา
    เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และให้มีการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ประวัติความเป็นมา
บริษัท ไบนารี แอดวานซ์ เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/855 หมู่บ้านแพรมาพร หมู่ที่ 4 ถ.รังสิต - นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Binary Advance Tech Co.,Ltd. 12/855 Praemaporn Village, Moo. 4, Rangsit-Nakornnayork Rd., Bungyeetho, Thanyaburi, Pathumtani 12130
Tel: 02-153-7683 Fax: 02-153-7638 Mobile: 094-868-2225 E-Mail wassorn@binaryadvance.com

Binary Advance Tech Company Limited