โครงการปัจจุบัน
ชื่อเจ้าของโครงการ: เทศบาลรังสิต
ชื่อโครงการ: ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กสิริเวชชะพันธ์และศาลาประชาคม
มูลค่าโครงการ: 25.774 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ: 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


ชื่อเจ้าของโครงการ: สถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และสร้างแท่นฐาน
มูลค่าโครงการ: 6.797 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ: 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


ชื่อเจ้าของโครงการ: บริษัท อิตัลไทยอุตสากรรม จำกัด
ชื่อโครงการ: โครงการ ปตท โคเจน
มูลค่าโครงการ: 6.115 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ: 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2558


ชื่อเจ้าของโครงการ: ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
ชื่อโครงการ: โครงการ
มูลค่าโครงการ: 5.457 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ: 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 - 24 เมษายน พ.ศ 2560


ชื่อเจ้าของโครงการ: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ: โครงการ ติดตั้ง Power Management System
มูลค่าโครงการ: 3.841 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ: 30 กันยายน พ.ศ. 2559 - 28 มกราคม พ.ศ 2560


ชื่อเจ้าของโครงการ: Socomec Ups (Thailand)
ชื่อโครงการ: โครงการ UPS 2X300KVA
มูลค่าโครงการ: 3.317 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ:


โครงการที่ผ่านมา
บริษัท ไบนารี แอดวานซ์ เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/855 หมู่บ้านแพรมาพร หมู่ที่ 4 ถ.รังสิต - นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Binary Advance Tech Co.,Ltd. 12/855 Praemaporn Village, Moo. 4, Rangsit-Nakornnayork Rd., Bungyeetho, Thanyaburi, Pathumtani 12130
Tel: 02-153-7683 Fax: 02-153-7638 Mobile: 000-000-0000 E-Mail wassorn@binaryadvance.com

Binary Advance Tech Company Limited