โครงการที่ผ่านมา
ชื่อเจ้าของโครงการ: บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด
ชื่อโครงการ: CoGen & Underground Infrastructure PTT Data Center
มูลค่าโครงการ: 91.53 ล้านบาทชื่อเจ้าของโครงการ: บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ: ปรับปรุง Process และเพิ่มไลน์ผลิตอาหารปลา BTG LR2
มูลค่าโครงการ: 37.45 ล้านบาทชื่อเจ้าของโครงการ: บริษัท เอพีเค เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
ชื่อโครงการ: APK Boiler 35 Ton
มูลค่าโครงการ: 37.45 ล้านบาทชื่อเจ้าของโครงการ: บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด
ชื่อโครงการ: CoGeneration Perfect Companion Group
มูลค่าโครงการ: 33.44 ล้านบาทชื่อเจ้าของโครงการ: Socomec Ups (Thailand)
ชื่อโครงการ: U160149 Synergize Aerothai
มูลค่าโครงการ: 9.14 ล้านบาทชื่อเจ้าของโครงการ: บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
ชื่อโครงการ: งานขยายโรงผลิต ลูกชิ้น ไส้กรอก
มูลค่าโครงการ: 8.7 ล้านบาทโครงการปัจจุบัน
บริษัท ไบนารี แอดวานซ์ เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/855 หมู่บ้านแพรมาพร หมู่ที่ 4 ถ.รังสิต - นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Binary Advance Tech Co.,Ltd. 12/855 Praemaporn Village, Moo. 4, Rangsit-Nakornnayork Rd., Bungyeetho, Thanyaburi, Pathumtani 12130
Tel: 02-153-7683 Fax: 02-153-7638 Mobile: 000-000-0000 E-Mail wassorn@binaryadvance.com

Binary Advance Tech Company Limited