ข่าวบริษัท
ชนะการประกวดราคา
ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสามง่าม
ชื่อเจ้าของโครงการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
มูลค่าโครงการ : 39.59 ล้านบาท
ลงประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชนะการประกวดราคา
ชื่อโครงการ : ติดตั้งระบบแสงสว่างภายในอาคารบรรจุสุรา
ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท แสงโสม จำกัด
มูลค่าโครงการ : 1.348 ล้านบาท
ลงประกาศวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

บริษัท ไบนารี แอดวานซ์ เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/855 หมู่บ้านแพรมาพร หมู่ที่ 4 ถ.รังสิต - นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Binary Advance Tech Co.,Ltd. 12/855 Praemaporn Village, Moo. 4, Rangsit-Nakornnayork Rd., Bungyeetho, Thanyaburi, Pathumtani 12130
Tel: 02-153-7683 Fax: 02-153-7638 Mobile: 094-868-2225 E-Mail wassorn@binaryadvance.com

Binary Advance Tech Company Limited