เกี่ยวกับเรา
  ประวัติความเป็นมา

        วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 คุณวัสย์ศร กันสุข ได้ก่อตั้ง บริษัท ไบนารี แอดวานซ์ เทค จำกัด ขึ้นมาด้วยทุนจดทะเบียน
    1,000,000 บาท เพื่อรองรับการให้บริการงานทางด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่ง บริษัท ไบนารี แอดวานซ์ เทค จำกัด
    มีชื่อภาษาอังกฤษว่า BINARY ADVANCE TECH CO.,LTD.โดยชื่อดังกล่าวเกิดมาจากลักษณะงาน ความเชี่ยวชาญและ
    ความตั้งใจของเรา BINARY เป็นคำที่รู้จักกันดีสำหรับวิศวกร ซึ่งมีความหมายเป็น “เลขฐานสอง” ซึ่งในระบบควบคุม
    โปรแกรมจะประมวลผลบนพื้นฐานเลขฐานสองกันเกือบทั้งสิ้น ดังนั้น BINARY จึงเป็นคำที่บ่งบอกว่าเรามีความเชี่ยวชาญ
    ทางด้านวิศวกรรมระบบควบคุมโดยเฉพาะ

        เนื่องจากคำว่า BINARY แปลว่า เลขฐานสอง ซึ่งจะมีเพียงเลข 0 และ 1 เมื่อนำเลขทั้งสองมาเรียงต่อกันเป็น 1001
    และนำมาแปลงเป็นเลขฐานสิบหรือเลขฐานที่เราใช้กันทั่วไปก็จะมีค่าเท่ากับ 9 ซึ่งถือเป็นเลขมงคลของคนไทย มีความ
    หมายถึงความก้าวหน้า และคำว่า ADVANCE TECH มีความหมายถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเช่นกัน เมื่อนำเลข
    1001 ม จัดเรียงกัน จึงได้เกิดเป็นสัญลักษณ์ของ บริษัท ไบนารี แอดวานซ์ เทค จำกัด

        ด้วยหลักการทำงานที่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักทั้งในเรื่องของคุณภาพงานและการส่งมอบงานที่ตรงเวลา
    รวมทั้งมีความยืดหยุ่นในการทำงาน บริษัท ไบนารี แอดวานซ์ เทค จำกัด จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยมา ซึ่ง
    ต่อมาจึงได้ขยายงานเพื่อรองรับงานทางด้านติดตั้งระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิม โดยได้ทำการจดทะเบียน
    เพิ่มทุนจาก 1,000,000 บาทเป็น 5,000,000 บาทเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

        จากการทำงานที่ยึดถือความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและ ให้การสนับสนุน
    ให้เราทำงานทางด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร จึงมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5,000,000 บาทเป็น 20,000,000 บาท
    เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558 เพื่อรองรับการทำงานด้านวิศวกรรมควบคุม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล
    วิศวกรรมโยธารวม ทั้งวิศวกรรมพลังงาน

        ด้วยทีมงานวิศวกรและบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและให้ความสำคัญกับความสำเร็จของลูกค้าเป็นที่ตั้ง ปัจจุบัน
    บริษัท ไบนารี แอดวานซ์ เทค จำกัด จึงมีความพร้อมให้บริการด้านงานวิศวกรรมอย่างครบถ้วนทุกด้านเพื่อรองรับความ
    ต้องการของลูกค้าที่ต้องการจบงานหนึ่งโครงการโดยใช้บริการจากบริษัทเดียวเท่านั้น
วัตถุประสงค์การก่อตั้ง
บริษัท ไบนารี แอดวานซ์ เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/855 หมู่บ้านแพรมาพร หมู่ที่ 4 ถ.รังสิต - นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Binary Advance Tech Co.,Ltd. 12/855 Praemaporn Village, Moo. 4, Rangsit-Nakornnayork Rd., Bungyeetho, Thanyaburi, Pathumtani 12130
Tel: 02-153-7683 Fax: 02-153-7638 Mobile: 094-868-2225 E-Mail wassorn@binaryadvance.com

Binary Advance Tech Company Limited