แนวคิดการประหยัดพลังงานของบริษัทเพื่อสนองนโยบายของ

กระทรวงพลังงาน เนื่องจากปัจจุบันปัญหาสภาวะโลกร้อนทำให้มนุษย์

พยายามที่จะใช้พลังงานเพื่อให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุด

บริษัทไบนารีแอดวานซ์เทค จำกัด จึงมุ่งมั่นพัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการ การใช้พลังงานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งานมากที่สุด

 

บริษัท ไบนารี แอดวานซ์ เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
12/855 หมู่บ้านแพรมาพร หมู่ที่ 4 ถ.รังสิต - นครนายก
ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Telephone: 02-153-7683
FAX: 02-153-7638
E-mail: sales@binaryadvance.com

Renewable Energy

Energy Saving

Automation Control

 

Start 05/02/2553

Copyright 2009 ©. All rights reserved.

Terms of use  |  เกี่ยวกับนโยบาย